..бусад

Хог төрөлжүүлэн хийх хогийн савыг айл өрхөд нийлүүллээ

Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялагийг нөхөн сэргээх зардлаар Булган сумын 2,6-р багийн 400 айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх ажлыг гүйцэтгэж, 6-р сарын 22-ны өдөр хогийн савыг бүрэн суурилуулж хүлээлгэн өглөө.

Танд ямар мэдээлэл илүү хэрэгтэй байна вэ

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2014 он Булган аймаг, Байгаль орчны газар