..бусад

Эзэнгүй хог хаягдал цэвэрлэлээ

Гол горхи, булаг, шанд,нуур,цөөрөм болон уул овоо,нийтийн эзэмшлийн зам талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэх ажилд Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг нөхөн сэргээх зардлаас сум бүрт 500000 төгрөгний санхүүжилт олгон  аймгийн хэмжээнд 05-р сарын 18-наас 28-ны өдрүүдэд хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгууллаа. Энэ ажил  эзэнгүй хог хаягдлыг багасгаж, орчны бохирдлыг бууруулсан үр дүнтэй ажил боллоо.

Танд ямар мэдээлэл илүү хэрэгтэй байна вэ

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2014 он Булган аймаг, Байгаль орчны газар