..бусад

Хүүхдүүдээ! Зуны амралтаа бүтээлчээр өнгөрүүлж, энэ уралдаанд оролцохыг урьж байна.

Танд ямар мэдээлэл илүү хэрэгтэй байна вэ

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2014 он Булган аймаг, Байгаль орчны газар