Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Тодруулга авах

2015-01-06 18:04:39

 

 

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Танд ямар мэдээлэл илүү хэрэгтэй байна вэ

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2014 он Булган аймаг, Байгаль орчны газар